Typ krúžku: 3 - 6 rokov

Všeobecná pohybová príprava pre deti 1

Všeobecná pohybová príprava 1 je určená pre deti v predškolskom veku a  je zameraná na všeobecný pohybový rozvoj. V...

Read More