Všeobecná pohybová príprava pre deti 1

Termíny:
    ut: 16:00-17:00, 17:00-18:00
    št: 15:00-16:00, 16:00-17:00

Inštruktori:
    Matija

Všeobecná pohybová príprava 1 je určená pre deti v predškolskom veku a  je zameraná na všeobecný pohybový rozvoj. V programe krúžku je zahrnutá gymnastika, loptové hry, pohybové hry, tance, súťaže, ale tiež relaxačné a aktivačné cvičenia na spevnenie tela. Vaše deti budú tento krúžok milovať, veľa sa naučia a získajú vzťah k pohybu.

Pre deti vo veku 3- 6 rokov.

Prihlásiť a registrovať sa môžete v registrácii na našom webe: https://www.lamacvpohybe.sk/registracia/