Typ krúžku: Dospelí

Spoločenské tance

Kurz spoločenských tancov pre dospelých – základný repertoár spoločenských tancov, príjemné strávenie večera v podaní tanca, hudby a dobrej...

Read More

Gymnastika pre dospelých

Gymnastika pre dospelých sú cvičenia pre rozhýbanie tela pomocou dynamických cvičení a cvičení zameraných na koordinačné schopnosti. Cvičíme na...

Read More