Typ krúžku: 6 - 8 rokov

Denné športové tábory pre deti

Detský športový denný tábor je určený pre deti od 6 rokov. Počas 5 dní si deti vyskúšajú v športovej...

Read More

základná gymnastika 1

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre...

Read More