Typ krúžku: 6 - 8 rokov

základná gymnastika 1

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre...

Read More