Typ krúžku: 6 - 10 rokov

Atletická príprava

Atletická príprava je určená pre deti v mladšom školskom veku. Prioritou je rozvoj koordinačných a kondičných cvičení spojený so...

Read More

Denné športové tábory pre deti

Detský športový denný tábor je určený pre deti od 6 rokov. Počas 5 dní si deti vyskúšajú v športovej...

Read More