Typ krúžku: 6 - 10 rokov

Atletická príprava

Atletická príprava je určená pre deti v mladšom školskom veku. Prioritou je rozvoj koordinačných a kondičných cvičení spojený so...

Read More

Tanečný šport pre deti a mládež

Tanečný šport pre deti a mládež – tréningy zamerané na rozvoj tanečných pohybových schopností prvkami spoločenských tancov, správne držanie...

Read More

Všeobecná pohybová príprava pre deti 2

Krúžok určený pre deti od 6 do 10 rokov. Obsahom je základná gymnastika, pohybové hry, loptové hry, pohybové súťaže,...

Read More