Adam

Adam sa venujem lezeniu a ďalším športom. Je študentom FTVŠ.