Typ krúžku: 8 - 11 rokov

Základná gymnastika 3

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre...

Read More

Stolný tenis pre deti

Stolný tenis pre deti je krúžok určený pre deti od 8 rokov, ktorý sa chcú naučiť a zdokonaliť v...

Read More

Základná gymnastika 2

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre...

Read More

Judo 2

Medzinárodná  organizácia pre pomoc deťom UNICEF vyhlásila judo ako najvhodnejší šport pre celkový pohybový rozvoj detí a mládeže od...

Read More