Typ krúžku: 12 - 15 rokov

Stolný tenis pre deti

Stolný tenis pre deti je krúžok určený pre deti od 8 rokov, ktorý sa chcú naučiť a zdokonaliť v...

Read More

Thajský box pre deti

Thajský box, tiež umenie 8 končatín. Komplexný bojový šport, ktorý budeme viesť bezkontaktnou formou. V tejto forme vhodný aj...

Read More

parkour 2

Základná gymnastika a parkour ako praktické využitie gymastiky v prírode je veľmi prirodzený a pre mládež atraktívny spôsob športovania...

Read More

Judo 2

Medzinárodná  organizácia pre pomoc deťom UNICEF vyhlásila judo ako najvhodnejší šport pre celkový pohybový rozvoj detí a mládeže od...

Read More