Typ krúžku: 7 - 12 r.

parkour 1

Základná gymnastika a parkour ako praktické využitie gymastiky v prírode je pre deti absolútny pohybový základ nie len pre...

Read More