Typ krúžku: 7 - 12 r.

Lezenie pre deti

Toto je miesto, kde objavujeme svet vertikálnych dobrodružstiev. Športové lezenie nie je len o tom dosiahnuť vrchol steny, je...

Read More

parkour 1

Základná gymnastika a parkour ako praktické využitie gymastiky v prírode je pre deti absolútny pohybový základ nie len pre...

Read More