Typ krúžku: 4 - 5 rokov

Základná gymnastika 0

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre...

Read More