parkour 1

Termíny:
    ut: 16:00-17:00, 17:00-18:00
    pi: 16:00-17:00

Inštruktori:
    Šimon, Tono, Samo

Základná gymnastika a parkour ako praktické využitie gymastiky v prírode je pre deti absolútny pohybový základ nie len pre ich ďalšiu športovú budúcnosť, ale aj pre získanie základných pohybových návykov a zručností. Práve obdobie dieťaťa do cca 10-12 rokov je senzitívne pre rozvoj koordinácie.

Pre deti vo veku 7 – 12 rokov.

Prihlásiť a registrovať sa môžete v registrácii na našom webe: https://www.lamacvpohybe.sk/registracia/