Základná gymnastika 3

Termíny:
    st: 18:00-19:00

Inštruktori:
    Matija

Základná gymnastika rozvíja najmä kooordináciu u detí v ich senzitívnom období pre tieto schopnosti. Tento krúžok je vhodný pre všetky deti ako všeobecne rozvíjajúce cvičenie a tiež pre športovcov z iných oblastí. Gymnastika je základom každého športu a do budúcna poskytne dobrý koordinačný základ dieťaťu výhodu v akomkoľvek športe.

Určené pre deti vo veku 8 – 13 rokov.