Všeobecná pohybová príprava pre deti 2

Termíny:
    st: 17:00-18:00

Inštruktori:
    Samo, Andrea

Krúžok určený pre deti od 6 do 10 rokov. Obsahom je základná gymnastika, pohybové hry, loptové hry, pohybové súťaže, relaxačné a aktivačné cvičenia, strečing. Všetko hravou a nenáročnou formou, ktorá má jediný cieľ – vyladiť na detských tvárach úsmev a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu.

Pre deti vo veku 6- 10 rokov.

Prihlásiť a registrovať sa môžete v registrácii na našom webe: https://www.lamacvpohybe.sk/registracia/