Denné športové tábory pre deti

Termíny:
    po: 08:00-17:00
    ut: 08:00-17:00
    st: 08:00-17:00
    št: 08:00-17:00
    pi: 08:00-17:00

Inštruktori:
    Andrea, Filip, Matija, Dano

Detský športový denný tábor je určený pre deti od 6 rokov.

Počas 5 dní si deti vyskúšajú v športovej hale Lamač rôzne druhy športov a pohybových aktivít s našimi profesionálnymi inštruktormi z FTVŠ – loptové hry, gymnastiku, úpoly, stolný tenis, badminton, parkour, pohybové hry, floorbal a iné.
Každý deň budú do programu zaradené cvičenia na zdravý chrbát a mobilizačné cvičenia na upevnenie správneho postoja.
Prechádzky v lese vytvoria nové kamarátstva a vytvoria priestor pre spoznávanie fauny a flóry malých Karpát.

Aby sme netrápili len telo, každý deň budú deti poznávať planétu, na ktorej žijú prostredníctvom dokumentárnych filmov o prírode, histórii, geografii. Každý deň budú mať deti zabezpečený obed, desiatu a olovrant. Plus samozrejme pitný režim.

Termíny táborov:

3. – 7. 7. 2023

10. – 14. 7. 2023

Cena 5 dňového denného tábora vrátane spomínanej stravy je 155 Eur/dieťa

Prihlásiť dieťa môžete na info@lamacvpohybe.sk