Mišo

Som študentom na UK FTVŠ v odbore trénerstvo atletiky magisterskeho štúdia. Štyri roky už trénujem s deťmi na atletike v Lamači. Ďalej pripravujem hokejistov mimo ľadu v tréningovom hokejovom centre v THM. Zapojený som aj do projektu tréneri v škole, kde na telesnej výchove na rôznych školách pomáham učiteľom vo všestrannej a všeobecnej pohybovej príprave deti. Vďaka štúdiu som sa mohol zlepšiť v oblasti športu a rozšíril som si obzor v úpoloch či už po teoretickej alebo praktickej stránke. Mojou záľubou sú najmä úpoly, ktoré patria medzi športy, ktorým sa aktívne venujem a snažím sa v nich zdokonaľovať.